ՀԲԸՄ ՆԱԽԱԳԱՀ ՊԵՐՃ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆԻ ԵԼՈՒՅԹԸ ՀԱՀ-Ի ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

2013 թ. հունիսի 2-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի ավարտական հանդիսությունը: Ստորև ներկայացնում ենք հանդիսության ժամանակ ՀԲԸՄ նախագահ պարոն Պերճ Սեդրակյանի ելույթը.

Յարգելի Պարոն Դոկտոր Լերի Փիթս,

Հայաստանի Ամերիկեան Համալսարանի Հոգաբարձութեան Ատենապետ,

Հոգաբարձութեան յարգարժան անդամներ...

2013 թ. հունիսի 2-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի ավարտական հանդիսությունը: Ստորև ներկայացնում ենք հանդիսության ժամանակ ՀԲԸՄ նախագահ պարոն Պերճ Սեդրակյանի ելույթը.

Յարգելի Պարոն Դոկտոր Լերի Փիթս,

Հայաստանի Ամերիկեան Համալսարանի Հոգաբարձութեան Ատենապետ,

Հոգաբարձութեան յարգարժան անդամներ,

Համալսարանի Պատուարժան Նախագահ Դոկտ. Պրուս Պօղոսեան,

Յարգելի Պարոն Դեսպան եւ Տիկին Հեֆֆըրն Պատուոյ Հիւրեր,

Սիրելի շրջանաւարտ ուսանող-ուսանողուհիներ:

Ուրախ եմ որ ձեր մէջ կը գտնուիմ եւ ձեզի հետ կը բաժնեմ ձեր ուրախութիւնը եւ արդար հպարտութիւնը, երբ դուք այսօր յաջողութեամբ կ'աւարտէք բարձրագոյն ուսման այս կարեւոր հանգրուանը: Ձեր աչքերուն մէջ ես կը տեսնեմ մարդկային ազնուութիւն եւ արժանապատուութեան խոր զգացում, ինքնավստահութիւն եւ նոր իրագործումներու կամք, արդար, խաղաղ եւ ուրախ կեանքի ձգտում, լաւագոյն ապագայի նկատմամբ հաւատք: Այդ բոլորը, որոնք կը բխին ձեր երիտասարդական մաքուր ոգիէն, յոյս կը ներշնչեն ինծի եւ կը խանգավառեն զիս: Դուք մեր հայրենիքի փոխուող իրականութեան յուսալի խոստումը եւ ապրող ապացոյցն էք, որ ալիք առ ալիք կը կազմուի մեր ուսման եւ գիտութեան օճախներուն մէջ: Շուրջ 20 տարիներ առաջ, 1994-ին, երբ ձեզմէ շատեր հաւանաբար տակաւին նախակրթարանի գրասեղաններուն առջեւ էին, ես դարձեալ ներկայ էի այստեղ, իբրեւ Հոգաբարձութեան անդամ, ողջունելու համար Հայաստանի Ամերիկեան նորաստեղծ Համալսարանի շրջանաւարտներու երկրորդ հունձքը: Այդ օրերուն, մեր վերականգնող երկրի դժուար, սակայն հաստատ առաջին քայլերուն զուգահեռ, համալսարանը կը կազմաւորուէր իր հիմնադիրներու ապագայի տեսիլքով, ինչպէս մեր հայրենիքը՝ իր փառաւոր պատմութեան անցեալի փորձառութեամբ: Այդ տագնապալի եւ դժուար օրերուն, մեծ զոհողութիւններով եւ խոր հաւատքով վառ պահուած ապագայի տեսիլքը, այսօր արդէն ձեր ներկան կը կազմէ, բազմաթիւ իրագործումներով եւ յարաբերաբար շատ աւելի լաւ եւ յուսալի պայմաններով: Սակայն պահելու եւ շարունակելու համար այդ յաջողութիւնները եւ ձեռքբերումները, դուք ձեր կարգին, կը դիմագրաւէք նոր մարտահրաւէրներ: Յաղթահարելու համար այդ մարտահրաւէրները, մեր հայրենիքը կարիքը ունի ձեզի եւ բարձրագոյն կրթութեամբ ձեռք բերած ձեր արժանիքներուն, հանրային ծառայութեան եւ գործարարական բոլոր մարզերու մէջ: Ես ուրախ եմ, որ 20 տարիներ ետք դարձեալ ձեր հետ եմ այսօր, ողջունելու համալսարանի 2013ի շրջանաւարտներու հունձքը: Ամերիկեան Համալսարանը խորհրդանիշն է հայրենիքին հետ այն անքակտելի կապին, որով կը բնորոշուի Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան հայրենակեդրոն ռազմավարութիւնը: Լաւագոյն ապագայի հաւատքով եւ ամբողջական նուիրումով: Միութիւնը առաջին իսկ օրէն Հայաստանի Հանրապետութեան Կրթութեան եւ Գիտութեան Նախարարութեան, ինչպէս նաեւ Գալիֆորնիոյ Համալասարանի կողքին, հաւատքով փարեցաւ Ամերիկեան Համալսարանի գաղափարին: Ան իր բազմաթիւ հաւատաւոր նուիրատուներու եւ բարերարներու օժանդակութիւնները տրամադրեց անոր իրագործումի ճիգերուն: Այդ գաղափարը այսօր արդէն փայլուն իրականութիւն դարձած է եւ համալսարանը գերազանցած է մեր ակնկալութիւնները եւ երազները: Ան դարձած է բարձրագոյն ուսման որակաւոր եւ համապարփակ հաստատութիւն մը: Հայաստանի Ամերիկեան Համալսարանը այսօր փաստօրէն հայրենի որակաւոր կրթութեան լաւագոյն աւանդութիւնները պահպանող, փորձառական աշխոյժ կեդրոն մըն է: Հանրային ծառայութեան անշահախնդիր հասկացողութեամբ, համաշխարհայնական Global) առողջ ըմբռնումներով եւ նորարար ուղղութիւններով, ան կը կամրջէ հայրենիքը սփիւռքին՝ սերտացող եւ բազմացող կապերով: Մեր խոր համոզումն է, որ ինչպէս իր հիմնադրութեան առաջին իսկ օրէն եւ անցնող քսան տարիներուն, այս հաստատութիւնը պիտի շարունակէ ըլլալ աշխարհին բացուած պատուհան մը, որ արեւմտեան կրթական չափանիշերու, մարդկային բարոյական բարձրագոյն ըմբռնումներու, ազատ տնտեսութեան, հանրային ծառայութեան եւ քաղաքական ասպարէզներու մէջ պատրաստութեան լաւագոյն փորձառութիւններ կը բերէ Հայաստան: Մեր ջերմ բաղձանքն է նաեւ, որ անիկա դառնայ այն միջավայրը, ուր սփիւռքի տարբեր շրջաններէն հայ ուսանողներ, յետագային պիտի փափաքին կատարել իրենց ուսման մասնակի կամ ամբողջական ընթացքը, ոգեշնչուելով հայրենիքի առօրեայով եւ անոր ապրող իրականութեամբ: Մենք գոհունակութեամբ կը հաստատենք այն իրողութիւնը, որ ձեզի նախորդող հարիւրաւոր շրջանաւարտներ, մեծամասնութեամբ կը շարունակեն մնալ հոս եւ ծառայել հայրենիքին՝ պաշտօններ ստանձնելով գործարարական զարգացող մարզերու, Միջազգային ընկերութիւններու, ընկերային ծառայութեան յանձնախումբերու, ֆինանսական կառոյցներու, ոչ-պետական կազմակերպութիւններու (NGO), դեսպանութիւններու, ինչպէս նաեւ պետական բարձրագոյն պաշտօններու մէջ: Միաժամանակ, Հայաստանի Ամերիկեան Համալսարանը իր ֆիզիքական ընդարձակուող արդիական կառոյցով աչքառու խորհրդանիշ մըն է հայրենիք-սփիւռք համագործակցութեան եւ հայրենի փոխուող ու զարգացող իրականութեան: Ուսումնական եւ գիտա-հետազօտական կեդրոն մը, որ կը յատկանշուի հանրօգուտ նախաձեռնութիւններով, շրջապատի պահպանութեան ու բարեկագումին ի նպաստ մասնագիտական կողմնորոշումներով եւ ընդարձակուող ծրագիրներով: Ես կրկնակիօրէն ուրախ եմ այսօր, որովհետեւ ինչպէս դուք, նոյնպէս մենք, մասնակից ենք Համալսարանի նոր ճիւղաւորումին, որ կ'իրականանայ նախա-մասնագիտական undergraduate (Պագալաւրիատ) բաժնի ստեղծումով: Աւելին՝ ես շատ խանդավառ եմ տակաւին վերջերս Ստեփանակերտի մէջ գործադրութեան դրուած նոր նախաձեռնութեամբ՝ Հայաստանի Ամերիկեան Համալսարանի Յատուկ Դասընթացներու Ծրագրով (Extention Program), որ պիտի խթանէ Արցախի տնտեսական զարգացումը: Շուտով պիտի սկսի Հ.Բ.Ը.Մ.ի բազմաբնոյթ համալիրի կառուցումը, ուր պիտի գործեն համալսարանի Յատուկ դասընթացներու ծրագիրը, այլ ծրագիրներու կողքին: Մենք կը գիտակցինք եւ կը զգանք, որ ինչպէս աշխարհի գրեթէ ողջ տարածքին, մեր երկիրը նոյնպէս ներկայիս կը դիմագրաւէ տնտեսական դժուար պայմաններ, անգործութեան բարձր տոկոսի եւ կենսամակարդակի անբաւարարութեան պատճառով: Նոյնքան դժուար եւ բարդ են ապահովութեան եւ տարածաշրջանային քաղաքական յարաբերութիւններու տիրող կացութիւնը եւ անկէ բխող խնդիրները, որոնք կը սպառնան մեր երկրին: Իբր ժողովուրդ, մենք կը դիմագրաւենք բազմաթիւ հրամայականներ, որոնք այսօր մենք պէտք է յաղթահարենք, ինչպէս յաղթահարած ենք մեր հազարամեայ պատմութեան ընթացքին, միշտ քաջալերուած եւ զօրացած մեր իրագործումներով: Պատմութիւնը մեզի սորվեցուցած է թէ կեանքի մէջ ոչինչ անփոփոխ կը մնայ: Մեծ պետութիւններ եւ հզօր կառոյցներ կրնան կործանիլ, գաղափարախօսութիւններ կրնան յեղաշրջուիլ, անել թուացող կացութիւններ կրնան լուծում գտնել: Պէտք չէ յուսալքուիք ներկայի դժուարութիւններուն դիմաց: Ես լաւատես եմ եւ խանդավառ մեր ժողովուրդի փայլուն ապագայով: Դուք կարեւոր դեր ունիք կատարելիք ապագայի կերտումի աշխատանքին մէջ: Մենք խոր հաւատք ունինք ձեզի հանդէպ եւ պիտի շարունակենք մնալ ձեր կողքին, բերելով մեր օժանդակութիւնը, որպէսզի միասնաբար շարունակենք աշխատանքը՝ բարեկարգումի, տնտեսական զարգացման, ժողովրդավարական կառոյցներու ամրապնդումին եւ հայրենիքի ապահովութեան ուղղութեամբ: Այս առթիւ սրտանց կը շնորհաւորեմ ձեզ, Համալասարանի հոգաբարձութիւնը, համալսարանի Նախագահ Դոկտ. Պրուս Պօղոսեանը, ինչպէս նաեւ ուսուցչակազմը եւ պաշտօնէութիւնը, իրենց ձեռներէց եւ արդիւնաւոր աշխատանքին ու գնահատելի իրագործումներուն համար:

Մեծագոյն ակնկալութիւններով յաջողութիւն եւ բարի երթ կը մաղթեմ ձեզի:

Շնորհակալութիւն

 
Դուք այստեղ եք՝ Home Արխիվ 2013 Նորություններ ՀԲԸՄ ՆԱԽԱԳԱՀ ՊԵՐՃ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆԻ ԵԼՈՒՅԹԸ ՀԱՀ-Ի ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

Շնորհակալություն բաժանորդագրվելու համար: