ՀԲԸ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԱՐՀԵՍՏԱՎԱՐԺՆԵՐ

 

ՀԲԸ Միության` 1995թ. սփյուռքում հիմնադրված Երիտասարդ արհեստավարժների համախմբման նպատակն է 22-40 տարեկան հայ երիտասարդների մեջ պահպանել ու զարգացնել հայկական ինքնությունն ու ժառանգությունը։ Քաղաքացիական մտածողությամբ օժտված ու բարեսիրության սկզբունքներին նվիրված ՀԲԸ Միության երիտասարդ արհեստավարժներն իրենց ժամանակը, գիտելիքներն ու փորձը ծառայեցնում են հայկական համայնքների բարգավաճմանը` մշակութային, մասնագիտական, սոցիալական ու հանրօգուտ ծրագրերի իրականացման միջոցով։ Այդ ծրագրերին մասնակցում են աշխարհի տարբեր երկրներում գործող երիտասարդ արհեստավարժները։ Մաս կազմելով ՀԲԸ Միության մեծ ընտանիքին` Երևանի Երիտասարդ արհես-տավարժների համախմբման եռանդուն անդամները նվիրահավաքների, հանրօգուտ աշխատանքների, ինչպես նաև միության մասնաճյուղերի, դպրոցների ու կառույցների հետ գործակցության միջոցով նպաստում են համատեղ ծրագրերի իրականացմանը, միության ծրագրերի ընդլայնմանը, մասնակցում միության խոշոր միջոցառումներին։ ՀԲԸՄ Երևանի Երիտասարդ արհեստավարժներն իրականացրել են մի շարք կրթական, մշակութային, սոցիալական և մանկական ծրագրեր։ Աջակցություն է ցուցաբերվել կարիքավոր ընտանիքների կիսակառույց բնակարանների կառուցմանը և բնակության պայմանների բարելավմանը, մարզերում համակարգչային դասասենյակների կահավորմանը, գյուղերում կանաչապատման ու բնապահպանական խնդիրների լուծմանը, լեյկոզով և արյան մի շարք հիվանդություններով տառապող հիվանդների կյանքի փրկության ու բուժման համար անհրաժեշտ սարքավորումների ձեռք բերմանը, ինչպես նաև գյուղատնտեսական վերապատրաստման ծրագրերի իրականացմանը։ Համախմբումը կազմակերպում է նաև հանդիպումներ ու քննարկումներ տարբեր բնագավառներում հայտնի ու կայացած անհատների ու մասնագետների հետ: