ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը (ՀԱՀ) շարունակում է բարձրագույն կրթության բնագավառում աննախադեպ հնարավորություն ընձեռել ուսանողներին` սովորելու մագիստրոսի կոչում շնորհող գործարար ղեկավարում, ճարտարագիտություն, իրավագիտություն, հանրային առողջապահություն, քաղաքագիտություն և միջազգային հարաբերություններ, շրջակա միջավայրի պահպանություն, համակարգչային և տեղեկատվական բաժիններում։ 2007 թ. սկզբին ՀԱՀ-ն հավատարմագրվեց Դպրոցների և քոլեջների արևմտյան ընկերակցության կողմից։ 2008 թ. նոյեմբերին իր դռները բացեց ՀԱՀ նորակառույց «Փարամազ Աւետիսեան» մասնաշենքը։ ՀԱՀ-ում մեկնարկել է նաև արտասահմանցի և սփյուռքահայ ուսանողների ուսումնառության ծրագիրը Հայաստանում։ Հ.Բ.Ը. Միության ու նրա բարերարների գործուն մասնակցությամբ հիմնադրված ՀԱՀ-ն շարունակում է վայելել միության աջակցությունը: Միության կառույցների կողմից համալսարանում իրականացվում են տարբեր ծրագրեր, հատկապես ՀԱՀ-ի էլեկտրոնային գրադարանին տրամադրվող օգնությունը: ՀԱՀ-ն նախաձեռնել է մի շարք փոփոխություններ, որոնք միտված են ընդլայնելու և զարգացնելու համալսարանի գործունեությունն ու կրթական ծրագրերը, այդ թվում բակալավրի որակավորման աստիճանի ներմուծումը համալսարանում 2013-2014 ուսումնական տարում, ուսանողության թվի քառապատկումը մինչև 2017թ., ՀԱՀ «Փափազյան» գրադարանի ընդլայնումը, կառավարության, համալսարանների և այլ ակադեմիական հաստատությունների հետ ՀԱՀ-ի զարգացող հարաբերությունները, ամառային և արտերկրյա ծրագրերի ընդլայնումը: ՀԱՀ-ն ավարտել են 2564 շրջանավարտներ և ներկայումս սովորում են 1212 (629 բակալավրի, 540 մագիստարտուրայի, 43 աստիճան չհետապնդող և վկայական շնորհող) ուսանող: ՀԱՀ շրջանավարտների 76 տոկոսն աշխատում է Հայաստանում, մյուսները համատեղման կարգով աշխատում են նաև այլ երկրներում: 2013թ. ՀԱՀ-ն ու ՀԲԸՄ-ն մեկնարկեցին նոր համատեղ ծրագիր աշխուժացնելու աշխատանքային շուկան Արցախում: Հինգ տարիների ընթացում ՀԲԸՄ-ն կաջակցի ՀԱՀ Հատուկ դասընթացների բաժնի կողմից իրականացվող երկարաժամկետ կրթական ծրագրին, որը կառաջարկի անգլերեն լեզվի ուսուցման վեց մակարդակ, ինչպես նաև հավաստագիր շնորհող չորս տարբեր դասընթացներ` Ռազմավարական բիզնես կառավարում, Գործադիր առաջնորդություն, Հանրային քաղաքականության մշակում և կառավարում, Զբոսաշրջություն և հյուրասիրության կառավարում: Հայաստանի ամերիկայն համալսարանի մասին հավելյալ տեղեկությունների համար այցելե՛ք www.aua.am:

 
Դուք այստեղ եք՝ Home Ծրագրեր Կրթություն Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

Շնորհակալություն բաժանորդագրվելու համար: